6.12.2015r. - Widowisko Święty Mikołaj i zaczarowany ołówek